Szakítani kell a „nem megy” gondolkodásmóddal – válaszunk az energia- és költségkontrollra

Budapest, 2022. október 11. Jelentős változások, átrendeződések várhatók az ingatlankezelési, létesítménygazdálkodási ágazatban, de a stabilan működő, tőkeerős cégek, amelyek felkészülnek a kihívások hatékony kezelésére, megerősödve jöhetnek ki a válságból. Így értékelte a kilátásokat Kákosy Zsolt MRICS, a hazai piac szereplői közül kuriózumként PM és FM szolgáltatást is nyújtó, magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező ICON Real Estate Management Kft. property management szenior igazgatója.

Célok meghatározása, mérés és elemzés, valamint optimalizálás. Ezt a három feladatot kell sikeresen megoldania annak, aki hatékony energiafelhasználásra, a költségek racionalizálására törekszik az ingatlanok üzemeltetésében. Kákosy Zsolt a Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Szövetsége (LEO) szakmai reggelijén gyakorlati példával is igazolta, hogy a gépészeti állapotfelmérésen, a fogyasztói szokások és fogyasztási adatok naprakész ismeretén, és az azok alapján elvégzett elméleti számításokon túl miért van szükség a folyamatos mérésekre, a korszerű digitális megoldások alkalmazására a kitűzött célok elérése érdekében.

„Az ICON által kezelt MOM Parkban minden bérlő külön fogyasztásmérővel rendelkezik. Ha azt a mintegy ezer órát mechanikusan olvasnánk le, már maga az adatok összegyűjtése is hosszú napokat venne igénybe, így mindenkinek azt javaslom, hogy álljon át a távleolvasásra, ami nemcsak a számlázás menetét gyorsítja fel, hanem jó lehetőséget kínál az elemzésre is. A digitális, okos megoldásoknak köszönhetően a valós helyzet felmérése is egyszerűbbé válik, hamarabb kiderül, hogy hol van jelentős eltérés az eredeti elméleti számításokhoz képest, hol és miért van esetleg szükség azonnali üzemeltetői beavatkozásra. Érdemes hibrid rendszert fenntartani, amely a folyamatok automatizálása mellett az emberi beavatkozásra épül”

– mondta Kákosy Zsolt, az ICON property management szenior igazgatója.

Az ICON property management igazgatója arra is felhívta a figyelmet, hogy tulajdonosi oldalról az energiagazdálkodás optimalizálásának feladatai közé tartozik a kiszámíthatatlan módon alakuló piaci folyamatok, árak nyomon követése, a kínálkozó kedvező beszerzési lehetőségek megragadása. Különösen a mostani helyzetben, amikor a kereskedők a bizonytalanság miatt gyakran azt követelik meg tőlük, hogy helyezzék letétbe a következő két-három hónap energiaszámlájának összegét, így biztosítva a fedezetet a kifizetésre. Ilyen, a pénzügyi folyamatok tervezését megnehezítő körülmények között komoly kihívás megőrizni az egyensúlyt a tulajdonosi és a bérlői érdekek között, de az ICON-nak a digitalizáció mellett van erre egy másik megoldása is. A property management (PM) és a facility management (FM) területek együttműködésében rejlő lehetőségek hatékony kihasználása.

„Az ICON által üzemeltetett ingatlanoknál a bérlők elégedettsége, megtartása az első. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a tulajdonosokkal egyetértésben a bérlőket folyamatosan, transzparens módon tájékoztassuk a pontos helyzetről, az energiaárak, költségek alakulásáról, a várható változásokról. A nyílt, őszinte párbeszéd irányítja rá a figyelmüket az energiatakarékosságra, akár egyfajta versengést is elindíthat közöttük az alacsonyabb energiaszámlákért. Igyekszünk rugalmasan kezelni a bérlői igényeket, mindig arra törekszünk, hogy a legnehezebb helyzetekben is megoldást találjunk. Most már érezhető, hogy erősödik a bizonytalanság, nő a feszültség, amit legjobb tudásunk szerint, a bérlőket megnyugtató módon kell kezelünk, levezetnünk, és erre a saját munkatársainkat is fel kell készítenünk”

– ezt már Flück Róbert, az ICON üzemeltetési igazgatója teszi hozzá, az előadáson elhangzottak kiegészítéseként.

Az FM terület munkatársai szoros, napi kapcsolatban állnak a bérlőkkel, ami megkönnyíti a helyzetük, gondjaik pontos felmérését, gyors megoldását. Kákosy Zsolt az előadásában azt hozta fel példaként, hogy sok bérlő nincs tisztában azzal, miként működik az épület, hol vannak a termosztátok, mi az, amit önállóan szabályozhat, és mi az, amihez csak szakemberek férhetnek hozzá. Ebben a helyzetben nagy szükség van az FM területen dolgozó munkatársainak segítségére, támogatására, amit az ICON ügyfelei folyamatosan megkapnak.

A párbeszéd mellett az is fontos, hogy legyen kész terv a váratlan helyzetek, például esetleges energiahiány kezelésére. Egy-két fokos hőmérsékletcsökkenést még komolyabb megrázkódtatás nélkül elviselnek a bérlők, de ha ennél drasztikusabb lépésekre lenne szükség, arra is időben fel kell őket készíteni, ami sok esetben nem egyszerű feladat. Ahány bérlő, annyi érdek, annyi igény. Az ICON property management igazgatója arra is felhívta a figyelmet, hogy – ha eddig nem tették meg – az ágazat szereplőinek is változtatniuk kell a gondolkodásmódjukon, ha megerősödve, nyertesként akarnak kikerülni a válságból. A „nem megy, lehetetlen, kizárt dolog” mentalitás ideje lejárt. Egy jól működő rendszerben a bevitt energia (vagy munka, teljesítmény) 20%-ából származik az eredmények 80 százaléka. Az ingatlankezelési, létesítménygazdálkodási piacon most erre a 20 százalékra kell az erőket összpontosítani.

Megosztás